امام رضا (ع) می فرماید :به ديدن يكديگر رويد تا يكديگر را دوست داشته باشيد و دست يكديگر را بفشاريد و به هم خشم نگيريد ..........امام علی(ع) می فرماید :هیچ چیز را ندیدم مگر اینکه خدا را قبل از آن بعد از آن و با آن مشاهده کردم.........پیامبر اکرم (ص) می فرماید :از نفرين مظلوم بترسيد كه چون شعله آتش بر آسمان ميرود........امام علی(ع) می فرماید :آراستگی از اخلاق مومنان است..........امام حسین (ع) می فرماید :به درستي كه من مرگ را جز سعادت نمي بينم و زندگي با ستمكاران را جز محنت نمي دانم

نشریه الکترونیکی

سامانه شکایات و درخواست ها

ورود کاربر

خدمات کاملا الکترونیک شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی

با افتتاح خط انتقال سد کوچری به مجتمع 5 روستایی لریجان و نخجیروان تعداد570 خانوار روستایی از آب شرب سالم بهره مند شدند.

به گزارش شرکت آبفار مرکزی در این مراسم که در اردیبهشت ماه سال جاری با حضور آقای سلیمی نماینده مردم شهرستان محلات در مجلس ، جناب آقای  سجادي فرماندار شهرستان محلات ، آقای دکتر حیدری مدیر عامل شرکت آبفار مرکزی برگزار شد از آبرسانی به 5 روستای افشجرد، محمد آباد ، لریجان ، نخجیروان و مزور  در اين شهرستان بهره برداری شد

به منظور تامین آب مورد نیاز روستای شهابیه شهرستان خمین یک حلقه چاه جدید در این روستا حفر شد.

به گزارش شرکت آبفار مرکزی این حلقه چاه با عمق 25 متر یا کوره جانبی حفر شد که به میزان 7 لیتر در ثانیه آبدهی دارد.

برای وصل آب استحصال شده به شبکه داخلی این روستا عملیات خط انتقال از چاه جدید به شبکه داخلی روستا به طول 1300 متر ایجاد شده است که مجموع هزینه های انجام شده در این پروژه شامل 4 ميليارد ریال شده است.

برای حل مشکل کمبود آب در مجتمع 3 روستای امام زاده یوجان شهرستان خمین یک حلقه چاه جدید با آبدهی 8 لیتر در ثانیه حفر شد.

به گزارش شرکت آبفار مرکزی حفر این چاه با عمق 25 متر با کوره جانبی با هزینه ای بالغ بر 600میلیون ریال انجام شد که آب مورد نیاز جمعیتی بالغ بر800 نفر در روستاهای امام زاده یوجان ، قلته و خوراوند تامین شد.

به منظور تامین آب مورد نیاز روستای زورقان شهرستان خمین یک حلقه چاه جدید در این روستا حفر شد.

به گزارش شرکت آبفار مرکزی این حلقه چاه با عمق 50 متر یا کوره جانبی حفر شد که به میزان 7 لیتر در ثانیه آبدهی دارد.

حفراین حلقه چاه 400 میلیون ریال هزینه در بر داشت و تعداد 30 خانوار این روستا از آب شرب سالم بهره مند شدند.

پرداخت قبوض

نمایش قبض با پیامک

شماره اشتراک

شماره همراه

با ارسال شماره اشتراک خود بدون فاصله به شماره پیامک 300086300 از آخرین اطلاعات قبض خود مطلع شوند

نمایش قبوض

شماره اشتراک
مشاهده آخرین قبض
مشاهده قبوض سال جاری

شمارنده

  • شمارنده سایت:4,237,125
  • بازدیدکنندگان:
    • امروز:2131
    • سال جاری:501964