مناقصه اول

                                        آگهی مناقصه عمومییک مرحله ای                                             نوبت  اول

مناقصه گزار:شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                       

موضوع مناقصه : اجرای تعدادی از پروژهای آبرسانی به روستاهای استان مرکزی را براساس فهارس بهاء سال 96را به شرح جدول ذیل اعلام می کند:

 انتشارفراخوان نوبت اول روز یکشنبه18/04/96  و انتشارفراخوان نوبت دوم روز چهار شنبه21/04/96

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ  18/04/96    الی 24/04/96    تاساعت 19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت وشرکت در مناقصه اقدام نمایندشماره پشتیبانی : 02127313131

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها:  چهارشنبه 04/05/96 ساعت19 وآخرین مهلت انصراف : 03/05/96وبازگشايي پاكات روزشنبه07/05/96ساعت11  صبح  اتاق جلسات   

محل دریافت  اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  -33679081-086 تماس حاصل فرمائید )

  نوع تضمین : واریز نقدی،اوراق مشارکت ،ضمانت نامه بانکی  باید منطبق باآئین نامه  تضمین معاملات دولتی جدید(مصوبه شماره 123402/ت5069 باشد                                                                                                                                                    روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                                                                                                                                                                

رديف

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان اجرا(روز)

مبلغ تضمين شركت درمناقصه

رتبه مورد نياز،یک تاپنج

1

اراک

مجتمع شمس آباد

تهیه واجرای شبکه توزیع با لوله پلی اتیلن PE80  همراه  220 عدد نصب انشعابات طبق برآورد پیوست   آبرسانی به روستای طرلان  اراک  

5.292.400.154

150

264.630.000

آب

 

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است