مناقصه دوم

آگهی  تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای   1/96                              چاپ  نوبت اول  

مناقصه گزار:شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                       

موضوع مناقصه : نگهداری از کلیه تاسیسات آبرسانی  ،اصلاح ،تعمیرات ،رفع شگستگی وخرابی ها ،کنترل کیفی  درآبرسانی روستاهای شهرستان خمین  وفراهان را به شرح جدول ذیل اعلام می کند:

        انتشارفراخوان نوبت اول روز سه شنبه 20/04/96 و انتشارفراخوان نوبت دوم روز پنج شنبه 22/04/96 

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ20/04/96 الی 23/04/96تاساعت 19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت وشرکت در مناقصه اقدام نمایندشماره پشتیبانی : 02127313131

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها:04/05/96ساعت13 وآخرین مهلت انصراف:03/05/96  وبازگشايي پاكات روزدوشنبه 05/05/96 ساعت11  صبح  اتاق جلسات   

محل دریافت  اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  -33679081-086 تماس حاصل فرمائید )

  نوع تضمین : واریز نقدی،اوراق مشارکت ،ضمانت نامه بانکی  باید منطبق باآئین نامه  تضمین معاملات دولتی جدید(مصوبه شماره 123402/ت5069 باشد                                                                                                                                                    روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                                                                                                                                                                

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان اجرا(ماه)

مبلغ تضمين شركت درمناقصه

رتبه مورد نياز،یک تاپنج

خمین

روستاها ومجتمع ها 

نگهداری از کلیه تاسیسات ،اصلاح ،تعمیرات ،رفع شگستگی وخرابی ها ،کنترل کیفی  درآبرسانی روستاهای شهرستان خمین

5.364.051.000

12

268.202.550

آب، تاسیسات وخدمات

فراهان

روستاها ومجتمع ها 

نگهداری از کلیه تاسیسات ،اصلاح ،تعمیرات ،رفع شگستگی وخرابی ها ،کنترل کیفی  درآبرسانی روستاهای شهرستان فراهان

3.204.201.000

12

160.210.050

آب، تاسیسات وخدمات

 

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است