آمار مشترکین

تاریخ آخرین تغییر: 
دوشنبه, 26 تير, 1396 - 12:16
گزارش تا پایان سال 95
ردیف نام شهرستان مسکونی تجاری و صنعتی عمومی و دولتی آموزشی و اماکن مذهبی سایر جمع کل
1 اراک 25443 516 203 391 3 26556
2 آشتیان  5760 133 71 131 0 6095
3 تفرش 6080 128 51 121 1 6381
4 خمین  14599 515 195 435 0 15744
5 خنداب 11492 160 131 195 1 11979
6 دلیجان 6196 466 84 157 1 6904
7 زرندیه 7571 271 93 153 1 8089
8 ساوه 17283 619 157 271 10 18340
9 شازند 23246 231 276 488 0 24241
10 فراهان 8736 231 88 194 2 9251
11 کمیجان 6875 111 97 174 3 7260
12 محلات 2917 110 47 90 0 3164
13 جمع کل استان 136198 3491 1493 2800 22 144004

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است