آگهي مزايده عمومي

شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي در نظر دارد دو قطعه زمین وباغ،بامشخصات ذیل  روستای قالهر  واقع در شهرستان دلیجان  را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. علاقمندان مي توانند جهت دريافت اطلاعات وفرم واسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  مراجعه نمایید

  مهلت دریافت اسناد مزایده : روز دوشنبه چاپ اول10 /02/97 و13/02/97 روز پنجشنبه چاپ دوم و فروش اسناد از تاریخ 11/02/97 الی 17/02/97 تا ساعت 19  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وزمان  بازديد11/02/97 تا 29/02/97از ساعت  8صبح الي 13

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها: 29/02/97 ساعت 12 وبازگشايي پاكات روز یکشنبه مورخه  30/02/97 ساعت 12

محل دریافت  اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  -33679081-086 تماس حاصل فرمائید )

  نوع تضمین : واریز نقدی،اوراق مشارکت ،ضمانت نامه بانکی  باید منطبق باآئین نامه  تضمین معاملات دولتی جدید(مصوبه شماره 123402/ت5069 باشد

 ا-یک قطعه زمین وباغ موسوم به محمد آباد روستای قالهر تحت پلاک 5 فرعی از 225 اصلی به مساحت  شش دانگ 99672 مترمربع دارای سند تک برگی قیمت پایه کارشناسی:5.725.000.000 ریال

2  - یک قطعه زمین وباغ موسوم به رضوانیه  روستای قالهر تحت پلاک 3 فرعی از 225 اصلی به مساحت شش دانگ 37500 مترمربع دارای سند تک برگی  قیمت پایه کارشناسی:   3.175.000.000     ریال

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است