آگهي مزايده عمومي

آگهي مزايده عمومي                      چاپ اول

شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي در نظر دارد7دستگاه از خودروهای که  قابل شماره گذاري می باشد  را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. علاقمندان مي توانند جهت دريافت اطلاعات وفرم واسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  مراجعه نمایید

  مهلت دریافت اسناد مزایده : روز یکشنبه چاپ اول روز  28/05/97و  چاپ دوم سه شنبه30/05/97 و فروش اسناد از تاریخ 29/05/97 الی 05/06/97 ساعت 19  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد وزمان  بازديد29/05/97 الی 17/06/97    از ساعت  8صبح الي 13آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها:18/06/97 تا ساعت13 وبازگشايي پاكات روزدو شنبه مورخه  19/06/97 ساعت 12 و اعلام به برنده21/06/97  ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1-برگزاری  مزایده صرفا  از  طریق  سامانه  تدارکات  الکترونیکی  دولت  می  باشد  و  کلیه  مراحل  فرآیند مزایده  شامل  خرید  و  دریافت  اسناد  مزایده وپرداخت  تضمین شرکت در مزایده ( ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات  ،اعلام به برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل کالا  در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد

2-پیشنهاد می گردد با  توجه به تنوع  کالا ی مطرح  شده در مزایده  قبل ازارائه  پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.

3-علاقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی ( توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند :مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-21دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737و 85193768اطلاعات  تماس  دفاتر  ثبت  نام  سایر  استانها،  در  سایت  سامانه(www.setadiran.irبخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر”موجود است.

محل دریافت  اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  -33679081-086 تماس حاصل فرمائید )

  نوع تضمین : واریز نقدی،اوراق مشارکت ،ضمانت نامه بانکی  باید منطبق باآئین نامه  تضمین معاملات دولتی جدید(مصوبه شماره 123402/ت5069 باشد

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است