آگهی مناقصه

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای                                 چاپ  نوبت اول

مناقصه گزار:شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                       

موضوع مناقصه : اجرایی یکی  از پروژهای آبرسانی به روستاهای استان مرکزی را براساس فهارس بهاء سال 96را به شرح جدول ذیل اعلام می کند:

 انتشارفراخوان نوبت اول روز چهارشنبه   29/06/96و انتشارفراخوان نوبت دوم روز شنبه 01/07/96

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ 29/06/96 الی 04/07/96   تاساعت 19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت وشرکت در مناقصه اقدام نمایندشماره پشتیبانی : 02141934

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها:  دوشنبه 17/07/96 تا ساعت13وآخرین مهلت انصراف :16/07/ 96وبازگشايي پاكات روزسه شنبه 18/07/96ساعت11  صبح  اتاق جلسات   

محل دریافت  اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  -33679081-086 تماس حاصل فرمائید )

  نوع تضمین : واریز نقدی،اوراق مشارکت ،ضمانت نامه بانکی  باید منطبق باآئین نامه  تضمین معاملات دولتی جدید(مصوبه شماره 123402/ت5069 باشد                                                                                                                                                    

 

رديف

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان اجرا(روز)

مبلغ تضمين شركت درمناقصه

رتبه مورد نياز،یک تاپنج

1

کمیجان

روستای سمقاور

تهیه واجرای خط انتقال  با لوله پلی اتیلن PE80   حدود 3950  متر طبق برآورد پیوست   آبرسانی به روستای سمقاور از توابع شهرستان کمیجان    

4.100.422.847

120

205.021.145

آب

 

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است