آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه گزار:شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                       

موضوع مناقصه : اجرایی پروژهای آبرسانی به روستاهای استان مرکزی را براساس فهارس بهاء سال 97را به شرح جدول ذیل اعلام می کند:

 انتشارفراخوان نوبت اول  روزشنبه 15/02/97 و انتشارفراخوان نوبت دوم روز  سه شنبه  18/02/97

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ  16/02/97 الی 22/02/97    تاساعت 19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد

لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت وشرکت در مناقصه اقدام نمایندشماره پشتیبانی : 02141934

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها:چهار شنبه  02/03/97 تا ساعت13وآخرین مهلت انصراف01/03/97وبازگشايي پاكات شنبه05/02/97ساعت12 صبح  اتاق جلسات   

محل دریافت  اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  -33679081-086 تماس حاصل فرمائید )

  نوع تضمین : واریز نقدی،اوراق مشارکت ،ضمانت نامه بانکی  باید منطبق باآئین نامه  تضمین معاملات دولتی جدید(مصوبه شماره 123402/ت5069 باشد                                                                                                                                                    

 

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان اجرا(ماه)

مبلغ تضمين شركت درمناقصه

رتبه مورد نياز،یک تاپنج

سطح استان

روستاهای تحت پوشش

حفاری هشت حلقه  چاه دستگاهي به روش ضربه ای  به قطر 20 اينچ  وحدود 960 متر  ونصب لوله 14 به همراه پمپاژوساير عمليات مورد نياز طبق برآورد  پیوست  آبرسانی به تحت پوشش   در سطح استان

8.474.143.756

12

423.707.200

کاوشهای زمینی

ساوه

مجتمع کوهپایه

لوله گذاری  خط انتقال بالوله upvc250 به طول حدود 19.5 کیلومتر طبق برآورد  پیوست  آبرسانی مجتمع کوهپایه    درشهرستان ساوه

11.960.617.420

10

598.030.900

آب

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است