آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مناقصه گزار:شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                       

موضوع مناقصه : اجرایی پروژهای آبرسانی به روستاهای استان مرکزی را براساس فهارس بهاء سال 97را به شرح جدول ذیل اعلام می کند:

 انتشارفراخوان نوبت اول  روزدوشنبه 10/02/97 و انتشارفراخوان نوبت دوم روز پنجشنبه  13/02/97

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ  11/02/97 الی 17/02/97   تاساعت 19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد

لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت وشرکت در مناقصه اقدام نمایندشماره پشتیبانی : 02141934

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها: شنبه  29/02/97 تا ساعت13وآخرین مهلت انصراف27/02/97  وبازگشايي پاكات یکشنبه30/02/97  ساعت12 صبح  اتاق جلسات   

محل دریافت  اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  -33679081-086 تماس حاصل فرمائید )

  نوع تضمین : واریز نقدی،اوراق مشارکت ،ضمانت نامه بانکی  باید منطبق باآئین نامه  تضمین معاملات دولتی جدید(مصوبه شماره 123402/ت5069 باشد                                                                                                                                                    

 

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان اجرا(ماه)

مبلغ تضمين شركت درمناقصه

رتبه مورد نياز،یک تاپنج

اراک

مجتمع حسین اباد وبغدادی

تهیه واجرای قسمتی از خط پمپاژ حدود 1500 متر با لوله گالوانیزه (6اینج به ضخامت جدار 6میلیمتر ) طبق برآورد پیوست  برای آبرسانی به مجتمع حسین آباد بغدادی  اراک

2.653.375.088

6

132.668.800

آب

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است