آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

                                  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای                                چاپ  نوبت اول

مناقصه گزار:شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                       

موضوع مناقصه : اجرایی پروژه آبرسانی به روستاهای استان مرکزی را براساس فهارس بهاء سال 97را به شرح جدول ذیل اعلام می کند:

 انتشارفراخوان نوبت اول  روزی سه شنبه 06/06/97 و انتشارفراخوان نوبت دوم روز شنبه  10/06/97

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ06/06/97 الی 12/06/97تاساعت 19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت وشرکت در مناقصه اقدام نمایندشماره پشتیبانی : 02141934

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها: یکشنبه  25/06/97 تا ساعت13وآخرین مهلت انصراف24/06/97وبازگشايي پاكات دوشنبه26/06/97ساعت 12 صبح  اتاق جلسات   

محل دریافت  اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  -33679081-086 تماس حاصل فرمائید )

  نوع تضمین : واریز نقدی،اوراق مشارکت ،ضمانت نامه بانکی  باید منطبق باآئین نامه  تضمین معاملات دولتی جدید(مصوبه شماره 123402/ت5069 باشد   

مهم:شرکت کنندگان  درمناقصه باید دارای رتبه مورد نظر حداقل 5 آب وابنیه ، صلاحیت ایمنی وبهداشت hse را نیزداشته باشند         

روابط عمومی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی

رديف

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان اجرا(ماه)

مبلغ تضمين شركت درمناقصه

رتبه مورد نياز،یک تاپنج

1

فراهان

فردقان

تهیه واجرای شبکه داخلی   با لوله پلی اتیلن PE80   حدود 4100 متر به همراه نصب   160 انشعاب طبق برآورد پیوست  آبرسانی به روستای فردقان از توابع شهرستان فراهان   

2.502.088.457

5

125.104.430

آب

2

فراهان

تبرته

تهیه واجرای شبکه داخلی   با لوله پلی اتیلن PE80   حدود4133 متر به همراه نصب   140انشعاب طبق برآورد پیوست  آبرسانی به روستای تبرته  از توابع شهرستان فراهان  

2.702.919.484

6

135.145.980

آب

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است