تجدید مناقصه

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای                                 چاپ  نوبت اول

مناقصه گزار:شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                       

موضوع مناقصه : تامین وتوزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی را به شرح جدول ذیل اعلام می کند:

 انتشارفراخوان نوبت اول روز چهارشنبه      29/06/96و انتشارفراخوان نوبت دوم روز شنبه 01/07/96

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ 29/06/96 الی 04/07/96   تاساعت 19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت وشرکت در مناقصه اقدام نمایندشماره پشتیبانی : 02141934

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها:  دوشنبه 17/07/96 تا ساعت13وآخرین مهلت انصراف :16/07/ 96وبازگشايي پاكات روزسه شنبه 18/07/96ساعت11  صبح  اتاق جلسات   

محل دریافت  اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  -33679081-086 تماس حاصل فرمائید )

  نوع تضمین : واریز نقدی،اوراق مشارکت ،ضمانت نامه بانکی  باید منطبق باآئین نامه  تضمین معاملات دولتی جدید(مصوبه شماره 123402/ت5069 باشد                                                                                                                                                    

رديف

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان اجرا(ماه)

مبلغ تضمين شركت درمناقصه

رتبه مورد نياز،یک تاپنج

1

ساوه

روستاها ومجتمع ها 

تامین وتوزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی

6.014.000.000

12

300.700.000

آب، تاسیسات وخدماتی

2

خنداب

روستاها ومجتمع ها 

تامین وتوزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی

4.337.292.140

12

216.864.607

آب، تاسیسات وخدماتی

3

کمیجان

روستاها ومجتمع ها 

تامین وتوزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی

2.530.582.420

12

126.529.121

آب، تاسیسات وخدماتی

4

زرندیه

روستاها ومجتمع ها 

تامین وتوزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی

2.561.643.000

12

128.082.150

آب، تاسیسات وخدماتی

 

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است