تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای   9/96                              چاپ  نوبت اول

مناقصه گزار:شرکت آب وفاضلاب روستایی استان مرکزی                       

موضوع مناقصه : کلیه کارهای خود که شامل ( انجام امورخدماتی پشتیبانی ، نظافتی ،تعمیر ونگهداری از تاسیسات ، حفاظت فیزیکی،نقلیه،مخابرات،چاپ و قرائت ،تکثیر وتوزیع قبوض آب  خودرا به صورت حجمی به شرکت های که  صلاحیت کار آنان توسط وزارت کارواموراجتماعی مورد تائید قرارگرفته اندرا به شرح ذیل اعلام می کند:

        انتشارفراخوان نوبت اول روز  دوشنبه 13/06/96    و انتشارفراخوان نوبت دوم روز  چهارشنبه 15/06/96

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ 13/06/96  الی  19/06/96  تاساعت 19از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می پذیرد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت وشرکت در مناقصه اقدام نمایندشماره پشتیبانی : 02127313131

آخرین مهلت تسلیم پیشنهاد ها:   01/07/96   وآخرین مهلت انصراف: 30/06/96   وبازگشايي پاكات روزیکشنبه 02/07/96  ساعت11  صبح  اتاق جلسات   

محل دریافت  اسناد: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ( جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره  -33679081-086 تماس حاصل فرمائید )

  نوع تضمین : واریز نقدی،اوراق مشارکت ،ضمانت نامه بانکی  باید منطبق باآئین نامه  تضمین معاملات دولتی جدید(مصوبه شماره 123402/ت5069 باشد 

نام شهر

موضوع مناقصه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان  به ماه

مبلغ تضمين شركت درمناقصه

رتبه مورد نياز

سطح استان

کارهای به صورت  حجمی

کلیه کارهای خود که شامل ( انجام امورخدماتی پشتیبانی ، نظافتی ،مالی پستیبانی ،تعمیر ونگهداری از تاسیسات ، حفاظت فیزیکی،نقلیه،مخابرات،چاپ و قرائت ،تکثیر وتوزیع قبوض آب  ،نمونه برداری وآزمایش آب ، کنترل کیفی،خودرا به صورت حجمی

17.472.000.000

12

873.600.000

شرکت های خدماتی

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است