پرسش های متداول

شركت آب و فاضلاب روستايي يك شركت صددرصد دولتي است كه مسئوليت توليد ، انتقال ، توزيع و نگهداري آب شرب و تاسيسات آب شرب را در سطح روستاهاي تحت پوشش شركت در سطح استان مرکزی را دارد .

تفاوت اين دو شركت ابتدا در حوزه عمليات قرار دارد . آبفاي روستايي مسئوليت تامين آب شرب و دفع بهداشتي فاضلاب روستاهاي استان را به عهده داشته ، در حالي كه شركت آبفاي شهري مسئوليت تامين آب شرب و دفع بهداشتي فاضلاب در سطح شهرهاي استان را دارا مي باشد .

الف) كپي شناسنامه

ب) كپي قولنامه

ج) مدرك مالكيت معتبر ملك يا ساختمان

د) مجوز ساخت و ساز ( پروانه ساختماني معتبر يا نامه (مجوز) از بخشداري مربوطه )

هـ) كپي كارت ملي

 

الف) مراجعه به امور آب و فاضلاب روستايي شهرستان محل

ب) ارائه مدارك اشاره شده در بند 3

ج) بازديد از محل مربوطه توسط شركت

د) پرداخت حقوق انشعاب در صورت مثبت بودن و امكان واگذاري انشعاب

هـ) وصل انشعاب در موعد مقرر پس از واريز وجوه انشعاب

 

الف) واريز حق انشعاب ( مسكوني يا غيرمسكوني )

ب) واريز حق وسايل انشعاب ( شامل كنتور ، دريچه ، اتصالات ، لوله ، كمربند و ... )

ج) واريز حق حفاري و نصب انشعاب ( حفاري از محل لوله اصلي تا درب منزل و نصب انشعاب )

 

انشعاب آب در كل به دو صورت واگذار مي شود :

الف)انشعاب مسكوني

ب) انشعاب غيرمسكوني

انشعاب مسكوني: به واحدهايي داده مي شود كه به طور خاص اختصاص به واحد مسكوني داشته باشد . از جمله قرار گرفتن در محدوده روستا ( بافت روستا ) ، سكونت دائم در منزل ، كاربري مسكوني ، عرف محل ، داشتن متراژ مطابق عرف روستا

انشعاب غيرمسكوني : به كليه مواردي كه كلمه مسكوني اتلاق نگردد ، غيرمسكوني گفته مي شود . شامل مساجد ، حسينيه ها ، گلزار شهدا ، مدارس ، مغازه ، كارخانه ، دامداري ، مراكز نگهداري ايتام ، مراكز نظامي و...

 

هزينه اي كه هر مشترك بايد بابت نگهداري يك انشعاب اعم از مسكوني و غيرمسكوني بر روي زمين يا فقط نام و پرونده او در شركت آب و فاضلاب پرداخت نمايد آبونمان مي گويند . آبونمان به قطر انشعاب نيز وابسته است و فقط در واحدهاي مسكوني كه مصرف زير هفت مترمكعب در ماه داشته باشند به موجب قانون دريافت نمي گردد .

از لحاظ فني مي توان در تمامي روستاها شبكه دفع بهداشتي فاضلاب و تصفيه خانه هاي آن را اجرا نمود ، ولي به موجب مصوبه هيات محترم وزيران در دور اول سفر رياست محترم جمهور ، شبكه هاي دفع بهداشتي فاضلاب فقط در روستاهايي احداث مي شوند كه بالادست سدها و رودخانه هايي قرار گرفته اند كه آب آنها به مصرف شرب مي رسد و همچنين بالاي يكصد خانوار ساكن داشته باشند .

به مقدار هزينه اي كه هر مشترك در قبال مصرف آب اعم از مسكوني و يا غيرمسكوني بر اساس ميزان مصرف در هر ماه بايد به شركت آب و فاضلاب روستايي كه در صورتحسابي به نام قبض درج مي گردد بپردازد ، آب بها گفته مي شود .

آب بهاي واحدهاي مسكوني بر حسب مصرف در واحد زمان محاسبه مي گردد ، ولي آب بهاي واحدهاي غيرمسكوني تابعي از زمان نيست .

توضيح : آب بها و آبونمان پرداختي توسط مشتركين به مصرف بهسازي و نوسازي تاسيسات آب روستاها در سطح استان مي رسد .

الف) معافيت آب بها : مساجد ، حسينيه ها ، گلزار شهدا ، مراكز مذهبي اقليتهاي مذهبي

ب) معافيت حق انشعاب : مساجد ، حسينيه ها ، گلزار شهدا ، مراكز احداثي بسيج ، افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي با موضوع مصرف مسكوني براي يك بار با ارائه نامه از دستگاه مربوطه .

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است