مهندس يوسف عرفاني نسب مدير عامل شركت آب و فاضلاب روستايي استان مركزي طي حكمي ، مهندس محمدرضا نعيمي را به عنوان مدير آبفار شهرستان كميجان منصوب كرد.

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است