آمار مشترکین

تاریخ آخرین تغییر: 
یک‌شنبه, 29 ژوئیه, 2018 - 08:20
آمار مقایسه ای تعداد مشترکین کل سال 1396  به تفکیک کاربری
ردیف شهرستان مشترکین خانگی مشترکین صنعتی مشترکین تجاری مشترکین عمومی و دولتی مشترکین آموزشی و اماکن مذهبی سایر جمع
1 آشتیان 5838 119 20 71 132 0 6180
2 اراک 26123 210 334 208 404 4 27283
3 تفرش 6237 104 28 51 126 0 6546
4 خمین 14924 331 223 200 452 1 16131
5 خنداب 11632 89 85 132 207 2 12147
6 دلیجان 6311 396 74 86 159 1 7027
7 زرندیه 7745 170 108 96 158 1 8278
8 ساوه 17938 515 149 157 285 13 19057
9 شازند 21358 51 124 259 463 0 22255
10 فراهان 8839 180 52 91 202 2 9366
11 کمیجان 7028 90 32 98 179 3 7430
12 محلات 2983 92 24 47 91 0 3237
جمع 136956 2347 1253 1496 2858 27 144937

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است