اهداف و فعالیت های مسئولان

تاریخ آخرین تغییر: 
سه‌شنبه, 1 اوت, 2017 - 08:46

معاونت منابع انسانی و پشتیباني:
۱- برنامه ریزی توسعه منابع انساني ، تحليل وضعيت موجود و تعيين نيازمنديها و بهبود ترکيب نيروي انساني
۲- ایجاد و استقرار سیستم هاي مناسب اداري و مالي در سطح شرکت
۳- اجرای ضوابط مربوط به طرح طبقه بندی و ارزشيابي مشاغل و نظام پرداخت
۴- نظارت بر نیازسنجی ، برنامه ريزي و اجرا و ارزشيابي دوره هاي آموزشي
۵- برنامه ریزی ونظارت مستمربراجراي امور بهداشتي، ايمني، حفاظت و ايمني کار، رفاهي وسايرخدمات عمومي مربوط در شرکت
۶- اجرای نظام پرداخت حقوق و دستمزد بر اساس نظام مورد عمل شرکت

معاونت مهندسی و توسعه:
۱-گرد آوری آمار و اطلاعات منابع آب روستایي و اقداماتي که در جهت توسعه تأسيسات و ظرفيت هاي آب و فاضلاب و بهره برداري از آن صورت گرفته و تجزيه و تحليل آن
۲- مطالعه ، طراحی و اجرای مراحل مختلف پروژه هاي آب و فاضلاب روستايي و تعيين نحوه کاربرد استانداردهاي فني و زيست محيطي در احراي طرحها
۳- تهیه و تنظیم برنامه هاي کوتاه ، ميان وبلند مـدت توسعه درجهت تامين و استفاده بهينه از منـابع آب در چارچوب سياست ها ، خط مشي ها و برنامه هاي کلي ابلاغي
۴- طراحی خطوط انتقال ،شبکه توزیع،تصفيه خانه ها، ايستگاههاي پمپاژ،سيستم هاي آبگيري ازرودخانه ها ، کانال ها و … ، سازه هاي فلزي ، بتني ، سنگي و … در محدوده جغرافيايي شركت
۵- اعمال نظارت عالیه بر نحوه اعمال مسئولیت هاي حفاظت، ايمني و سلامت کار در فعاليت هاي مربوط

معاونت بهره برداری:
۱- تهیه و تدوین طرحها و برنامه هاي مربوط به بهره برداري از شبکه هاي آب و فاضلاب روستايي و استفاده بهينه از تاسيسات در چهارچوب سياستها و برنامه هاي مصوب
۲- برنامه ریزی و پشتيباني و نظارت بر حسن اجراي امور بهره برداري، سرويس و نگهداري از تاسيسات و تجهيزات
۳- پیگیري و نظارت در زمينه ايجاد و بهره برداري از آزمايشگاههاي آب و فاضلاب
۴- نظارت برانجام آزمون های کیفي و نظارت دقيق بر حسن انجام امور کنترل كيفي و بهداشتي آب و فاضلاب و آزمايشگاههاي شركت و آزمايشات ادواري وموردي مربوط به باكتريايي وشيميايي وتفسير وگزارش آن
۵- ایجاد رویه‌ي واحد و منطبق بر استاندارد براي به کارگيري تجهيزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تأسيسات فاضلاب
۶- کنترل وضعیت تأمین آب به ويژه ميزان آبدهي چاهها و پيگيري انجام عمليات ويديومتري و بازسازي چاههاي در مدار
۷- شناسایی فرآيندها وتجهيزات انرژي برموجوددرسيستم ونظارت برانتخاب وطراحي تجهيزات مناسب براي تاسيسات جديد

اداره فناوری اطلاعات :

 • دریافت اهداف ، سیاستها و خط مشی از مدیریت مافوق و هماهنگ کردن برنامه های دفتر با خط مشی و سیاستها
 • ایجاد هماهنگی در ساختار و محتوای منابع اطلاعات شرکت و به روز نگهداشتن آنها
 • بررسی و تائید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی و امکانات موجود برای ارائه خدمات و هماهنگی جهت حفاظت و پشتیبانی از نرم افزارها و سخت افزارهای موجود و امور مربوط به تعمیرات و ارتقاء تجهیزات سخت افزاری و سیستمهای نرم افزاری
 • پیش بینی و نظارت بر تهیه و استقرار سیستمهای مکانیزه و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مناسب مورد نیاز واحدها و توسعه و بهبود سیستمهای موجود و بکارگیری و استفاده از تکنولوژی های جدید در جهت بهبود کارآئی آنها و برنامه ریزی جهت از رده خارج نمودن سیستمهای غیر کارآمد
 • نصب و راه اندازی سیستم مناسب گردش اطلاعات و استقرار شبکه رایانه ای جهت تسهیل در دست یابی و استفاده کارکنان

         نظارت بر نصب و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری

 • برقراری ارتباط با پایگاههای اطلاعاتی جهت تسهیل در دریافت اطلاعات با در نظر گرفتن اصول صرفه جویی و توجیه اقتصادی و توزیع آنها به منظور استفاده واحدهای مربوط

        نظارت بر آشنا سازی و راهنمائی کاربران ( در استفاده از تجهیزات نرم و سخت افزاری

 • تامین خطوط ارتباطی مخابرات داده ها
 • مطالعه و بررسی و شناسائی نرم افزارهای مورد نیاز شرکت و تداوم در بهبود نرم افزاری
 • همـکاری بـا طـراحان و بـرنامه نویسان به منظور تـهیه و پیاده سازی برنامه های کاربردی مورد نیاز و ارتباط با مراکز نرم افزاری جهت پشتیبانی سیستمها
 • حفاظت از داده ها و سیستم های اطلاعاتی و تعیین فرمهای ورودی و خروجی و عملکردهای سیستم و توسعه روشهای کنترل و حفاظت بانکهای اطلاعاتی بر اساس دستور العمل تهیه شده
 • آشنا ساختن ، آموزش و راهنمائی کارشناسان و استفاده کنندگان مختلف برای استفاده موثر از بانک های اطلاعاتی ، نرم افزارهای مورد استفاده و امکانات شبکه کامپیوتری

اداره امور مشترکین :
۱- راه اندازی و استفاده از نرم افزار پیام کوتاه جهت اطلاع رساني (ميزان بدهي ، مبلغ قبض ) به مشترکين و سهولت در پرداخت قبوض
۲- فراهم سازی امکان خدمت رسانی سريع تر ، راحت تر و موثرتر در خدمات فروش براي مشترکين با استفاده از دفاتر پيشخوان دولت
۳- ارتقاء سیستم های نرم افزاري امور مشترکين در راستاي توسعه خدمات الکترونيك
۴- شناسایی روش هاي جديد ايجاد درآمد براي شرکت
۵ - پیگیري تحقق وصول به موقع درآمدهاي شرکت
۶- نظارت بر نحوه خدمت رسانی و اجرای مقررات در واحدهاي امور مشترکين آبفار شهرستانها

۷ - تلاش در جهت افزایش رضایت مشترکين از خدمات حوزه امور مشترکين

 

حسابرسی و نظارت مالی:
۱- همکاری لازم در خصوص تفریغ بودجه و مقايسه آن با بودجه مصوب
۲- اجرای برنامه های حسابرسي و نظارت مالي در مورد کليه فعاليتهاي مالي به منظور حصول اطمينان از وجود روشها، مقررات و کنترلهاي مالي، بكارگيري موثر و صحيح روشها و كنترلها و كارآمدي كنترلها
۳- همکاری با حسابرسان مستقل در مورد رسیدگيها و برنامه هاي حسابرسي آنها، همکاري با بازرس قانوني
۴- انجام ماموریتهای لازم جهت بازرسي واحدهاي تابعه و ارزيابي عملکرد واحدها و افراد مسئول
۵- مراقبت و نظارت بر حسن انجام کار و هر گونه مطالعه و رسیدگی خاص ارجاعي از سوي مدير عامل

اداره حقوقی، قراردادها و رسیدگي به شکايات:
۱- رسیدگی به شکايات واصله با همکاري واحدهاي ذيربط در سريعترين زمان
۲- دفاع از حقوق شرکت در مقابل دعاوی مطروحه علیه شرکت در محاكم قضايي
۳- رسیدگی وانجام تحقيقات لازم درمواردتجاوزبه اراضي وحريم منابع وديگر مواردي که منافع شرکت را شامل مي شود
۴- اقدام وپیگیري مواردمربوط به استفاده غير مجاز از شبکه آب و فاضلاب ، استملاک اراضي و تجاوز به حريم منابع و تجهيزات و تأسيسات
۵- ارایه نظریات مشورتي به مديريت سازمان و واحدهاي مختلف شرکت
۶- نظارت بر مستند سازی کلیه مدارک املاك و مستغلات شركت و تهيه شناسنامه

اداره تحقیقات و بهره وری:
۱- تدوین برنامه های رشد و ارتقاء فرهنگ پژوهش و تحقيق در واحدهاي مختلف شرکت جهت افزايش بهره وري
۲- کاربردی کردن پروژه های تحقيقاتي و استفاده از نتايج آن در عمليات شركت
۳- برقراری سیستم بهبود در زمينه بهره برداري صحيح از تاسيسات و نيروي انساني شرکت بمنظور افزايش ظرفيت و توان کاري و حذف زمان هاي بيهوده
۴- ارتباط وهمکاری مستمر با مرکز تحقیقات و خودكفائي صنعتي شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور وشركت فعال در برنامه هاي تحقيقاتي

اداره روابط عمومی و آموزش همگانی:
۱- آگاه ساختن مردم از فعالیتها ، سیاستها و پيشرفتهاي سازمان از طريق رسانه هاي جمعي و ارتباط گروهي
۲- ارتقاء جایگاه شرکت در نظر مردم با مطالعه، سنجش و بررسی ديدگاه افکار عمومي نسبت به اقدامات انجام شده در شركت
۳- ایجاد هماهنگی و تعامل بيشتر ميان مديران و کارکنان شركت به منظور افزايش توان خدمت رساني به مردم

 

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است