تعرفه ها

تاریخ آخرین تغییر: 
یک‌شنبه, 10 مارس, 2019 - 12:21

 

تعرفه مصارف خانگی سال .۱۳۹۵
قیمت آب مصارف خانگی روستايي در پله هاي مختلف مصرف

 

قیمت نسبت به مازاد

(مترمکعب / ریال)

متوسط قیمت طبقه

(مترمکعب / ریال)

میزان آب مصرفی ماهانه

(مترمکعب )

۷۱۰

۷۱۰

۰

۱۰۶۲

۷۶۹

۶

۱۴۱۴

۹۳۴

۱۱

۱۸۵۲

۱۱۱۱

۱۶

۲۷۰۰

۱۳۲۸

۲۱

۴۲۴۸

۱۶۵۱

۲۶

۵۷۹۰

۲۱۲۰

۳۱

۷۷۲۲

۲۶۸۳

۳۶

۱۶۷۳۱

۳۵۱۸

۴۱

۳۳۴۶۲

۵۸۹۶

X > ۵۰

قیمت های جدول بالا با فرض ضريب يک درج شده است.

 

طریقه محاسبه قبض آب بها خانگی روستايي

تعداد واحد / مصرف در قبض

= مصرف یک واحد مسکونی

 

۳۰ *   تعداد روز قبض / مصرف در قبض

= مصرف در ماه

 

    ضریب منطقه     *    مبلغ پله      *    مصرف در ماه

= مبلغ در ماه

 

تعداد روز در دوره *  ۳۰ / مبلغ در ماه

= مبلغ آب بها یک واحد

 

تعداد واحد  *  مبلغ آب بها یک واحد

= مبلغ آب بها صورتحساب

 

(عوارض و مالیات)    ۹%  *  مبلغ آب بها

= مبلغ آصورتحساب دوره

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است