شناسنامه خدمات

تاریخ آخرین تغییر: 
چهارشنبه, 21 نوامبر, 2018 - 08:09

فروش انشعاب   جزئیات خدمت

شناسه خدمت عنوان خدمت اینترنت اپلیکیشن موبایل دفاتر پیشخوان سامانه پیامکی تلفن گویا راهنمای خدمت
15031452100 واگذاري انشعاب آب

  راهنمای خدمت
14021452101 واگذاري انشعاب فاضلاب

  راهنمای خدمت

خدمات پس از فروش  جزئیات خدمت

شناسه خدمت عنوان خدمت اینترنت اپلیکیشن موبایل دفاتر پیشخوان سامانه پیامکی تلفن گویا راهنمای خدمت
15031453108 آزمايش كنتور

  راهنمای خدمت
15031453100 تغيير كاربري انشعاب

  راهنمای خدمت
15031453101 پاسخ به استعلام

  راهنمای خدمت
15031453102 تغيير مشخصات ( نام، آدرس و ... )

  راهنمای خدمت
15031453103 تغيير واحد مسكوني

  راهنمای خدمت
15031453104 تغيير ظرفيت قراردادي انشعاب

  راهنمای خدمت
15031453105 تغيير قطر انشعاب

  راهنمای خدمت
15031453106 تفكيك كنتور

  راهنمای خدمت
15031453107 تغيير مكان وسايل اندازه گيري

  راهنمای خدمت
15031453109 تعويض كنتور

  راهنمای خدمت
15031453110 نصب سيفون اضافي

  راهنمای خدمت
15031453111 قطع موقت و وصل انشعاب

  راهنمای خدمت
15031453112 جمع آوري يا ادغام انشعاب

  راهنمای خدمت
15031453115 اعلام كاركرد كنتور

1523 راهنمای خدمت
15031453119 فروش آب تانكري

  راهنمای خدمت
15031453118 پيشنهادات، انتقادات و بررسي شكايات

  راهنمای خدمت
15031453114 بررسي صورتحساب

  راهنمای خدمت
15031453116 مشاهده سوابق ( المثني و ... )

1523 راهنمای خدمت
15031453117 امكان پرداخت صورتحساب  

1523 راهنمای خدمت
خدمات الکترونیکی آب بها  جزئیات خدمت
شناسه خدمت عنوان خدمت اینترنت اپلیکیشن موبایل دفاتر پیشخوان سامانه پیامکی تلفن گویا راهنمای خدمت
15031453113 صورتحساب ميان دوره

  راهنمای خدمت

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است