معرفی و راهنمای خدمات

تاریخ آخرین تغییر: 
یک‌شنبه, 1 سپتامبر, 2019 - 13:06

لینک میز خدمت الکترونیکی

جهت ورود به بخش خدمات الکترونیک کلیک کنید

واگذاری انشعاب آب

راهنمای خدمت

فرم مربوطه

قرارداد خانگی

تعهد نامه محضری

فرم بازدید

فرم روکش خانگی

فرم دستور نصب

مدت زمان انجام خدمت :

یک هفته

فروش آب تانکری

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

تغییر نام

راهنمای خدمت

فرم مربوطه

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

جمع آوری یا ادغام انشعاب

راهنمای خدمت

فرم مربوطه

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

واگذاری انشعاب فاضلاب

راهنمای خدمت

فرم مربوطه

فرم بازدید

مدت زمان انجام خدمت :

یک هفته

تغییر واحد مسکونی

راهنمای خدمت

فرم مربوطه

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

تفکیک کنتور

راهنمای خدمت

فرم مربوطه

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

آزمایش کنتور

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

بررسی صورتحساب(اصلاح قبض)

راهنمای خدمت

فرم مربوطه

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

نصب سیفون اضافی

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

قطع موقت و وصل انشعاب

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

 تغيير قطر انشعاب

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

تغییر مشخصات

راهنمای خدمت

فرم مربوطه

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

تعویض کنتور خراب

راهنمای خدمت

فرم مربوطه

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

اعلام کارکرد کنتور

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

صورتحساب میاندوره

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

* تغییر کاربری

راهنمای خدمت

فرم مربوطه

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

تغییر ظرفيت قراردادي

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

پرداخت صورتحساب

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

پاسخ به استعلام

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

تغییر مکان وسائل اندازه گیری

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

مشاهده سوابق

راهنمای خدمت

مدت زمان انجام خدمت :

یک روز

 

© کلیه حقوق این سایت برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی محفوظ است